Menu

Wegens de coronamaatregelen en de sluiting van de horeca kan de viering van Koningsdag niet meer doorgaan

Koningsdag 16 november 2019.


Ons traditioneel feest ter gelegenheid van Koningsdag vond dit jaar plaats op zaterdag 16 november in het Koninginnehof. Om 11.45 uur kwamen de eerste deelnemers aan voor het banket. De mooi versierde tafels met Belgische staande vaantjes en tafellinten en mooie menukaarten gaven een zeer verzorgde indruk. Een pluim voor de organisators.
Door de steeds hoger wordende leeftijd van onze leden en enkele ziekmeldingen was  het aantal deelnemers dit jaar  geslonken tot 69.
Tijdens zijn korte toespraak bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun tegenwoordigheid.
Na een ogenblik stilte voor onze overleden leden, werd iedereen uitgenodigd om de toost uit te brengen aan Z.M. Koning Filip met volgende woorden:

De Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, oudste vaderlandslievende vereniging van Oostende, viert vandaag Koningsdag. Ik nodig U allen uit om op deze gelegenheid de toost te brengen aan Z.M. Koning Filip: “LEVE de KONING.”

De secretaris las de brief voor gericht aan de koning.

Met het spelen van het  Vaderlandslied werd het eerste officieel gedeelte afgesloten.

Het banket kon aanvangen met volgend menu:

Aperitief met koude en warme hapjes.

Toast champignon geflambeerd met cognac en versnipperde peterselie.
Parelhoenfilet met een sausje van sjalotjes en rode wijn, witloof, appel met bessen, aardappelnootjes.
Tiramisu met rode vruchten.
Koffie met koekjes.

Tijdens het feestmaal werd ook muziek gebracht door deejay Sandy. De dansvloer was vlug gevuld.
Rond 15.00uur werd ook het officieel gedeelte verder afgewerkt. De secretaris Pierre Pauwels nodigde Johan Verplancke en Marcel Hallumiez uit om de “Medaille van de Onderofficier” te ontvangen. De gedecoreerden werden onder warm applaus gefeliciteerd.  De aanwezige persfotograaf nam nog een  groepsfoto van het bestuur en talrijke aanwezigen.
Er waren ook nog bloemen voor Greet,  een fles voor Ivan en Sandy en pralines voor het personeel. De aangename sfeer bleef behouden tot 19.00 uur. Alle deelnemers konden tevreden huiswaarts keren na een geslaagd banket en hopelijk tot volgend jaar.

16 nov

Menu