Onze Voorzitter

Beste leden, vrienden

Onze Voorzitter “Nieuwe stijl”

Sedert 2006 is Eddy Coenye voorzitter van de K.M. Ex-Ooffr. Hij laat nooit na zijn bestuursleden in de bloemetjes te zetten voor hun geleverde prestaties.

Doch zouden we zelf te kort schieten, om “zijn” inzet te minimaliseren.

Meerdere leden kennen hem reeds door zijn sociale betrokkenheid in zijn eenheid en garnizoen. Jeugdclub, scouts, veteranenvoetbal, zangkoor …..waren slechts enige   van zijn vele activiteiten, naast zijn militaire verplichtingen.

Als voorzitter van de Maatschappij is hij nog steeds een bezige persoon. Hij organiseert de tombola’s, bingo’s in een aangename sfeer. Steeds bijgestaan door zijn vrouw Rita.

Hij is meestal aanwezig op festiviteiten en allerhande activiteiten. Marine Club, zilverrock, Hazegras om maar enkele te noemen.

De vereniging mag tevreden zijn hem in haar midden te hebben.

We willen hem bedanken en hopen nog lang van zijn gedrevenheid te mogen genieten.