Lidmaatschap

HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.

Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of dienstplichtigen)
kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. Iban : BE42 0000 1469 1254 , BIC : BPOTBEB1
Bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18b2 8400 Oostende.


Het lidmaatschap bedraagt :
·         -10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
·         - 7 euro ; voor weduwen,weduwnaars en partners
·         - 10 euro ; voor sympathisantenen partners

Secretariaat: J.Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende. Tel 059/502474

Aanvraagformulier printen

aanvraag