Menu

Lidmaatschap HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.

Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.

Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der bestuursleden. Lidgeld dient gestort op het rek. nr. Iban : BE42 0000 1469 1254 , BIC : BPOTBEB1

Bij PAUWELS Pierre, Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.

Het lidmaatschap bedraagt : .

-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend) .

- 7 euro ; voor weduwen,weduwnaars en partners .

- 10 euro ; voor sympathisantenen partners

Secretariaat: J.Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende. Tel 059/502474


Aanvraagformulier printen

aanvraag

Menu