Menu

Lidmaatschap: HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?

Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der ex-onderofficieren afdeling Oostende.

Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der bestuursleden. Lidgeld dient gestort op het rek. nr.

Iban : BE42 0000 1469 1254 , BIC : BPOTBEB1

Bij PAUWELS Pierre, Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.

Het lidmaatschap bedraagt : .

-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend) .

- 7 euro : voor weduwen,weduwnaars en partners .

- 10 euro : voor sympathisanten en partners

Secretariaat: J.Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende. Tel 059/502474

Aanvraagformulier printen


AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik ondergetekende
Naam …………………………………………..Voornaam……………………………..
Geboren te ……………………………………op…………….
vraag om toegelaten te worden als lid van de vereniging Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht afdeling Oostende
♦ Naam van de echtgenote, echtgenoot of partner ……………………………..
♦ Weduwe, weduwnaar of partner van…………………………………………….
♦ = schrappen wat niet past)
Adres......................................................Nr ….. bus. ......
te ……………………………………………..postnr……………Tel …………………..
Email………………………………………..………@……………………….
♦Militaire stand: B.O.O.
♦Toegevoegd onderofficier
♦Tijdelijk onderofficier
♦Dienstplichtig onderofficier
Graad ……………………………………..
Stamnummer: ..... . .........................
Krijgsmachtafdeling:………………………….
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de Koninklijke Maatschappij der ex-onderofficieren van de Krijgsmacht afdeling Oostende.
Handtekening
Toegelaten in de zitting van......
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester – voorzitter
Formulier sturen of mailen naar secretariaat:
PAUWELS Pierre
J.Peurquaetstraat 18 bus 1
8400 OOSTENDE
Tel 059 50 24 74
pierrepauwels@telenet.be
Lidgeld overschrijven naar rekening BE42 0000 1469 1254

Menu